Az EU általános adatvédelmi rendeletével összefüggő tájékoztatás

Tisztelt jelenlegi és jövőbeli Ügyfelünk/Partnerünk!

2018. május 25.-ei hatállyal AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation (GDPR) kapcsán ezúton szeretnénk tájékoztatást adni az alábbiakról:

Társaságunk adatvédelmi szabályzatát, tájékoztatóját online a következő linkre „adatvédelmi tájékoztató” kattintva találja meg.

A GDPR alapján a Társaságunk részére a kötött szerződések teljesítése céljából átadott személyes adatok kezeléséért Társaságunk mint adatkezelő felel.

Továbbá, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, ha a jövőben személyes adatokat bocsát a Társaságunk rendelkezésére, az a Társaságunk adatvédelmi szabályzatának, illetőleg tájékoztatójának az Ön általi elfogadását is jelenti. Az írásbeli kifogásokat tértivevényes levélben Társaságunk 9700 Szombathely, Fő tér 23/B I/1. sz. alatti  székhelyünkre kérjük elküldeni.

Társaságunk adatvédelmi szabályzata, illetőleg tájékoztatója 2018. május 25-én lépett életbe.

Amennyiben további tájékoztatást szeretne, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@savaria2020.eu e-mail címen.