Óvodák energetikai korszerűsítése

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004

A  projekt főbb adatai:

 • Projekt címe: Óvodák energetikai korszerűsítése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004
 • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
 • Megítélt támogatás: 294 312 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Projekt helyszín: Szombathely, Bem József u. 33., Margaréta u. 1., Pázmány Péter krt. 26.
 • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 áprilisában fogadta el a város Klímavédelmi és energiai stratégiáját. A stratégiai dokumentum célkitűzései közé tartozik az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése és a megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása.
A fejlesztés illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív program stratégiai céljaihoz, a széndioxid kibocsátás jelentős csökkentésével hozzájárul Szombathely MJV CO2 kibocsátást csökkentő programjához.

A TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 számú, a „Óvodák energetikai korszerűsítése” című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, 3 különböző helyszínen valósul meg (Szombathely, 2804/14, 8157/21, 10029/1 hrsz.).

A fejlesztésben érintett óvodák:

 • Hétszínvirág Óvoda (9700 Szombathely, Bem J. u. 33.)
 • Micimackó Óvoda /Napsugár Óvoda (9700 Szombathely, Pázmány P. krt. 26.)
 • Margaréta Óvoda (9700 Szombathely, Margaréta u. 1.)

Hétszínvirág Óvoda 

Az 1970-ben épült Szombathelyi Hétszínvirág óvoda jelenleg 7 csoporttal üzemel. Az épület homlokzatát megépítése óta nem korszerűsítették, omladozó vakolat, kiálló téglák rontják az épület összképét. Az épület fűtését távhő biztosítja, mely költsége a hőszigetelés hiánya miatt jelentős. Az épület tetőszerkezetét tekintve lapostetős, mely folyamatos karbantartást és javítást igényel a beázások visszatérésének megakadályozása érdekében. Hosszútávon a tető teljes szigetelése szükséges. Az épület nyílászáróit részlegesen cserélték, de akadnak régi, megvetemedett fa nyílászárók is.
Az épület teljes felújításra szorul, amely kiterjed az épület homlokzatának szigetelésére, tető szigetelésére, valamint a belső burkolatok cseréjére is. Szükséges a régi nyílászárók és fém panelok cseréje, valamint a villamos hálózat teljes korszerűsítése.

Micimackó Óvoda / Napsugár Óvoda

A két intézmény egy helyrajzi számon és egy épületben található, de építészetileg teljesen elkülönítetten.
A Szombathelyi Micimackó óvoda a város egyetlen fogyatékos gyermekekkel foglalkozó óvodája 1975-ben épül. Az épület homlokzata omladozó, hőszigetelés nincs. Tetőszerkezete lapos-tető, amely teljes felújítást igényel.
Az épület nyílászárói részlegesen lettek csupán kicserélve, az építéskori ablakok állaga kritikus. Az épületet a Napsugár óvodával közösen a távhő fűti. A radiátorok állapotát tekintve elavultak, javasolt teljes fűtésrendszer korszerűsítés. Az épület villamos hálózata építése óta komolyabb felújításon nem ment keresztül, a világítás korszerűsítés sem volt teljes körű. Az épületben uszoda található, amely helyiség rendkívül párás, elszívó berendezés kiépítése erősen indokolt és javasolt.
Az óvoda felújítása kiterjed a homlokzati hőszigetelésre vízszigetelésre, nyílászáró cserékre, tetőszigetelésre, valamint az épület gépészeti berendezéseinek (radiátorok, elszívó berendezés stb.) cseréjére is. Indokolt a világítás korszerűsítése, napelemek telepítése.

A Szombathelyi Napsugár óvoda 1975-ben épült, jelenleg öt csoporttal üzemel. Az épület homlokzata téglával burkolt, hőszigetelve nincs. Az épület nyílászárói a konyhai rész kivételével hőszigetelt műanyagok. Tetőszerkezete lapostetős. Az épület fűtését a távhő biztosítja, a melegvíz ellátásról egyedi gázbojler gondoskodik. Az épületben található radiátorok egy része korszerű lapradiátor, viszont a csoportszobákban és irodákban alapvetően régi lemezradiátorok találhatók.

Szükséges az épületet energetikailag fejleszteni utólagos külső hőszigeteléssel, az eredeti radiátorok cseréjével, valamint a tető teljes szigetelésével.

Margaréta Óvoda

A Szombathelyi Margaréta Óvoda 1979-ben épült panelépület. A lecsökkent gyermeklétszám miatt az eredetileg 8 csoport óvodának tervezett épületben négy csoport kapott helyet. Homlokzata színezett, hőszigetelve nincs. Tetőszerkezetét tekintve lapostetős, az épület nyílászáróit műanyagra cserélték.
Az épületet egyedi kazán fűti, amely külön épületben található. A kazánház épületének tetőszigetelése 2013-évben teljes felújításon esett át, de belső állapota így sem megfelelő, tekintettel arra, hogy a beázások megszűntetése óta a vakolatot nem javították.
Az épület utólagos külső hőszigetelése indokolt. Szükség van az épületben található fűtési rendszer korszerűsítésére is.

A felújítás további eredménye az épületek üzemeltetésénél, a jelenleginél alacsonyabb fenntartási költség elérése.