A Szent Mártonhoz kapcsolódó közös értékek és kulturális örökség 21. századi megújítása, mint a közösségi alapú vendégfogadás új motorja

Konzorciumi partnerek:

  • Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Mindspace Nonprofit Kft.
  • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
  • Mestna občina Maribor
  • Združenie FEMAN
  • Karpatský Euroregión Slovensko
  • Comitato Regionale Unpli Veneto
  • Comune di Albenga
  • Grad Dugo Selo

Projekt megvalósításának
összege:

0EUR

A projekt rövid összefoglalása

Szombathely MJV Önkormányzata 2016. júniusában a fenti címmel nyújtott be pályázatot az Interreg Central Europe Transznacionális Program felhívására. A 7 tagú nemzetközi partnerkör 4 országból (Magyarország, Szlovénia, Olaszország, Horvátország) tevődik össze. A partnerszervezetek a Szent Márton kulturális útvonal mentén elhelyezkedő települések, valamint a tudományos, civil, kulturális és közigazgatási szférájának képviselői.
A nyertes pályázat keretében történő, 36 hónapig tartó együttműködés átfogó célja az integrált kulturális örökségmegőrzés és -kezelés feltételeinek javítása a Szent Márton életéhez kapcsolódó tárgyi és szellemi örökség következő generációk számára történő megőrzéséért.
A projekt keretében minden projektpartnernél alulról szerveződő közösségként létrejön egy, a fejlesztési elképzelés kidolgozásáért és megvalósításáért felelős munkacsoport, amely feladatai közé a témában történő együttgondolkodás, a projekttartalom konkretizálása, stratégia alkotás, továbbá egy helyi vízió felállítása is tartozik.
Fontos irány a közös gondolkodásban annak eltervezése és kidolgozása, hogyan tehető az itt élők, és az ide érkezők számára egyaránt láthatóvá, érzékelhetővé, megélhetővé a Szent Márton-i örökség.
A projekt tág kereteket, rugalmas mozgásteret biztosít a XXI. századi módon újrafogalmazott örökségmegőrzés és -átadás tartalma és módozatai terén: számtalan alulról jövő kezdeményezés és ötlet valósulhat meg a közösségi munka, közös elképzelések, a közösen kidolgozott stratégia segítségével.
A valamikor itt élők életközösségének máig ható kohéziós ereje a tenni akarásban, a közösségi felelősségvállalásban, és a hagyományok ápolásában gyökerezett. Szombathelyinek lenni sajátos lélekállapot, büszkeséggel teli attitűd, amely a XXI. században gazdag történelmi múltunk felvállalása, híres szülötteink emlékének ápolása, a Szombathelyen élők összetartozásának erősítése útján valósul meg.
A szombathelyiek számára a lakóhelyükkel kapcsolatos identitás erősítése elválaszthatatlan azzal a törekvéssel, hogy az őket ide fűző-kötő szálakat büszkeséggel mutassák meg az ide látogató vendégek is. A „szombathelyiség” megmutatásában fontos szerepet játszhat a város híres szülötteinek életútját, tevékenységük napjainkra gyakorolt hatásait, munkásságuk örökségét feldolgozó ismeretanyag összeállítása, mely akár a szombathelyi diákok, akár az ide érkező vendégek számára ablak lehet a kétezer éves város kulturális és szellemi örökségére.
Az örökségátadás tartalmának és módszertanának kidolgozásában résztvevők egyik fő célja lehet, hogy a vonzó, szerethető, évezredes és egyúttal XXI. századi értékeket is felmutató város képe marasztalja az itt élőket, egyúttal csábítsa ide a messzi földről érkezőket.

További információ: www.interreg-central.eu/newpilgrimage