Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció (IVS II.)

Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját 2007. február 28-i ülésén fogadta el a Közgyűlés.

NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0003

A város és agglomerációja középtávú fejlesztési céljai:

  • Sokoldalú, innovatív és versenyképes gazdaság kialakítása
  • A társadalom megújítása, az identitás és társadalmi kohézió erősítése, a humán erőforrások minősége és a kulturális közeg európai szintű fejlesztése
  • Térségi együttműködési rendszerek bővítése és erősítése
  • Környezetállapot javítása, élhető környezet biztosítása

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia célja: stratégiai és területi szemlélet alapú városfejlesztés támogatása, fejlesztendő városi akcióterületek kijelölése, városfejlesztés menedzsment rendszerének kialakítása.

A fejlesztések integráltságát biztosítja, hogy többféle fejlesztési tevékenységet hangol össze, valamint a közérdekű fejlesztések összhangban legyenek a helyi lakosság igényeivel és ösztönözzék a magán tőke beruházásait.

A stratégia a város elfogadott településfejlesztési koncepciója, helyzetelemző dokumentuma, fejlesztési programja, valamint területrendezési terve alapján készült.

A megvalósulás helyszíne: a Perint patak – Györffy utca – Táncsics Mihály utca – Nárai út – Katona József utca – Szinyei Merse Pál utca – Gagarin út által határolt terület.

A projekt keretében infrastrukturális, fizikai jellegű beruházásokra, valamint azokat kiegészítő, társadalmi-szociális felzárkóztató programokra egyaránt sor kerül. A projekt részeként megtörténik az Óperint utca 18. sz. alatti 52 lakásos társasház felújítása és energetikai korszerűsítése; az Evangélikus Templom és a Református Templom homlokzati felújítása; körforgalom kialakítása a Dózsa György, Óperint, Körmendi, Kálvária utcák kereszteződésében; a Károlyi Gáspár tér zöldfelületeinek fejlesztése; valamint a Dózsa György u. – Gagarin út kereszteződésénél, Dózsa György u.- Egyetem bejárat előtti és a Dózsa György u. –Esze Tamás utca kereszteződésénél található három gyalogos átkelőhely közlekedésbiztonságának javítása. A beruházási elemeket kiegészítő közösségfejlesztő programok részeként szabadidős, kulturális programok, nyelvi képzés, nyári táborok, munkaerő-piaci beilleszkedést célzó képzési programok kerülnek megvalósításra.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megnevezett fejlesztendő akcióterületek II. ütemeként valósulhat meg a Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 februárjában nyújtotta be pályázatát a projekt támogatása érdekében, amely 2013 októberében 412.481.408 forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektben megvalósítani kívánt „Körforgalom kialakítása a Dózsa György utca – Óperint utca – Kálvária utca – Körmendi út kereszteződésében” projektelemre vonatkozóan az Irányító Hatóság által 61.872.211,- Ft többlet-támogatásban részesült, amelyről a Közreműködő Szervezet 2014. május 13-án kelt levelében tájékoztatta az Önkormányzatot. A többlet-támogatás következtében a projekt összköltségvetése 474.353.619 Ft-ra emelkedett.

A projekt konzorciumi formában valósul meg Szombathely MJV Önkormányzata vezetésével, a következő konzorciumi partnerek együttműködése mentén:

  • Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.
  • SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.
  • Szombathelyi Evangélikus Egyházközség
  • Szombathelyi Református Egyházközség
  • SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Kft.