Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának “Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen” című projektjének megvalósításáról 2016. július 19-én támogatási döntés született.

TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001

A  Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban támogatást nyert projekt főbb adatai:

 • Projekt címe: Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001
 • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – “A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” (TOP-6.9.1-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
 • Megítélt támogatás: 67 000 000 Ft
 • Projekt összköltsége: 67 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Projekt helyszín: Szombathely MJV belvárosa, Óperint városrész
 • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

 small2

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

A „Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen” című projekt keretében az Óperint városrészen kijelölt akcióterületen a városi és közösségi funkciókkal való ellátottsága alacsony szintű, a városrész mind gazdaságilag, mind társadalmi szempontból összehangolt fejlesztése indokolt.  Cél a terület integrált infrastrukturális,- fizikai, társadalmi és szociális megújítása, a hátrányos helyzetű akcióterületi lakosok (jellemzően munkanélküliek, alacsony képzettségűek és egyúttal jellemzően alacsony jövedelműek) élethelyzetén való javítás többféle beavatkozás révén történő megvalósítása.
A projekt keretében soft programok, tevékenységek megvalósítására, valamint közösségi életet elősegítő és támogató akciók lebonyolítására kerül sor, melyek a helyi közösség kohézióját erősítik.
A projektben foglalt célok közös együttműködéssel történő megvalósítására a projekt lebonyolításában közreműködő partnerek konzorciumot hoztak létre.
A partnerek által megvalósítandó tevékenységek szükségszerűségére és indokoltságának alátámasztására az érintett célcsoport, az akcióterület lakossága körében kérdőíves felmérés történt.
A projekt keretében esélyegyenlőségi iroda működtetése, családsegítő jelenléte, szellemi és sport programok, egészség-megőrzési programok, bűnmegelőzési és közbiztonsági programok, nemzeti identitás megőrzését elősegítő programok, képzési programok, stb. megvalósítása és lebonyolítása válik biztosítottá.
Ezen akciók és beavatkozások a projekt céljának megfelelően a területen élő hátrányos helyzetű személyek, csoportok foglalkoztathatóságát, a gyermekek készség és képességfejlesztésének elősegítését szolgálják, valamint az akcióterületen élők élethelyzetén való javítását segítik elő.

Kedvezményezett: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

 • A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség és Szeretetszolgálatáért Alapítvány
 • Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési és Oktatási Alapítvány
 • Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület
 • Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
 • Vasi Ifjúságért Egyesület