Neumann János Általános Iskola felújítása

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003

A  projekt főbb adatai:

  • Projekt címe: Neumann János Általános Iskola felújítása
  • Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003
  • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
  • Megítélt támogatás: 296 127 841 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Projekt helyszín: Szombathely, Losonc utca 1.
  • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 áprilisában fogadta el a város Klímavédelmi és energiai stratégiáját. A stratégiai dokumentum célkitűzései közé tartozik az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése és a megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása.
A fejlesztés illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív program stratégiai céljaihoz, a széndioxid kibocsátás jelentős csökkentésével hozzájárul Szombathely MJV CO2 kibocsátást csökkentő programjához.

A TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 számú, a „Neumann János Általános Iskola felújítása” című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon (Szombathely, 2165 hrsz.) valósul meg.
A fejlesztés célja a Neumann János Általános Iskola energetikai felújítása, fejlesztése. Az iskola épületénél 2012-ben történt egy fűtés- és világításkorszerűsítés, de épületenergetikai felújítás nem volt. Az épület-csoport további épületenergetikai fejlesztése jól kapcsolható a TOP-6.1.5-15 pályázat adta energetikai felújítás lehetőségeihez.
A felújítás további eredménye az épületek üzemeltetésénél, a jelenleginél alacsonyabb fenntartási költség elérése.
A tervezett fejlesztés az épület külső lapos tető és padlás födém lehűlő felületeinek a hőszigetelése, illetve a nyílászárok cseréje. A fűtés korszerűsítés folytatása, hőszivattyú alkalmazása, radiátor cserék és termosztatikus radiátorszelepek elhelyezése.
Megújuló energiaforrások alkalmazása érdekében napelem kerül elhelyezése az épület és a hőszivattyú villamos fogyasztásának biztosítására.