A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE SZOMBATHELYEN

 

TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001

A  Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban támogatást nyert projekt főbb adatai:

 • Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001
 • (Fő)Kedvezményezett neve: SAVARIA Városfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Konzorciumi tag neve: AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
 • Megítélt támogatás: 362 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Projekt helyszín: Szombathely 6 célterülete
 • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

 

Projekt megvalósításának összege:

0Ft

 

A projekt rövid összefoglalása

A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének megerősítése. Specifikus célok a helyi identitás és kohézió erősítése, a helyi közösségi és kulturális élet erősítése és közösségi szerepvállalás erősítése. A specifikus célok elérése érdekében 6 részcél került meghatározásra:

 1. A helyi közösségi és kulturális igények átfogó feltérképezése
 2. A helytörténeti értékmegőrző- gyűjtő tevékenységek kiterjesztése
 3. Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése
 4. Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak
 5. A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése
 1. A helyi közösségi élet fórumainak bővítése

A projekt eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. A helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A projekt megvalósításának célcsoportját Szombathely minden városrésze és teljes lakossága képezi, a tevékenységek 6 célterületen kerülnek megvalósításra. A projekt megvalósítási ideje: 51 hónap. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés
 2. Célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és elérhetővé tétele
 3. A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása
 4. Stratégiai dokumentumok megújítása
 5. Közösségi információs pont kialakítása
 6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló képzések
 7. Infokommunikációs akadálymentesítés
 8. Nyilvánosság biztosítása
 9. Eszközbeszerzés
 10. A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósított programok
 11. Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés)

  www.szombathelyikozossegek.hu