Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata „Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen” című projektje 2016. május 4-én került benyújtásra, a projekt értékelése, bírálata folyamatban van.

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005

A  projekt főbb adatai:

 • Projekt címe: Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005
 • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” (TOP-6.2.1-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
 • Megítélt támogatás: 254 747 135 Ft
 • Projekt összköltsége: 254 747 135 Ft
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Projekt helyszín: Szombathely, Szűrcsapó utca 43/A, Barátság u. 22., Hadnagy u.2.
 • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

A bölcsődei ellátás keretében a családban nevelkedő, 20 hetes – 3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása, szakszerű nevelése és gondozása, egészséges testi fejlődés elősegítése a cél. A projekt ezen tevékenység infrastrukturális feltételeinek javítása a szolgáltatások minőségének fejlesztését segíti elő
Szombathelyen, támogatva ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalását, a családok segítését. Jelen projekt keretében három bölcsőde
épületének felújítása valósul meg. A tervezett felújítások által a meglévő 538 férőhelyből 220 férőhely újulhatna meg.

A projekt keretében fejlesztéssel érintett tagbölcsődék a következők:

 • Csodaország Bölcsőde (Szűrcsapó u. 43/A.)
 • Bokréta Bölcsőde (Barátság u. 22.)
 • Kuckó Bölcsőde (Hadnagy u. 2.)

Az infrastrukturális fejlesztések esetében a felújításra kerülő épületek környezetbarát és energiatakarékos kialakítása költséghatékony (és karbantartási költségeiben rövidtávon kedvező költségszintű) üzemeltetést tesz lehetővé. Az intézmény mozgásában akadályozott gyermekei egyenlő hozzáférésének biztosítása érdekében a felújításra kerülő épületek fizikai akadálymentesítése projektarányos ill. teljes körű lesz.