Szombathelyi Vásárcsarnok fejújítása

TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001

A  projekt főbb adatai:

  • Projekt címe: Szombathelyi Vásárcsarnok fejújítása
  • Projekt azonosító száma: TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001
  • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – „Helyi gazdaságfejlesztés” (TOP-6.1.3-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
  • Megítélt támogatás: 1 601 000 000 Ft
  • Projekt összköltsége: 1 601 000 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Projekt helyszín: Szombathely, Hunyadi J. u. 5-7.
  • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

A belvárosi vásárcsarnok értéknövelő komplex felújítása a környező vidék helyi élelmiszeripari termékeinek piacra juttatása, valamint a belváros vonzerejének növelése és szolgáltatásainak fejlesztése érdekében, és ezáltal a belváros valamint az egész város népességvonzó és megtartó erejének növelése érdekében.

A vidékkel harmonikus kapcsolatban a falvakban termelt egészséges élelmiszerek rövid csatornás eljuttatásának biztosítása a város és a FVT fogyasztói felé, a vidéki őstermelők piacra jutásának támogatása és a szükséges városi létesítmények fejlesztése. A közvetlen környezetben szegényesen megjelenő zöldfelületek megújítását, lehetőség szerinti nagyságrendekkel történő megnövelését akár az épületek felületein, tetőzetén.

A felújítással érintett terület nagysága: 5.219 m2