Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005

A  projekt főbb adatai:

  • Projekt címe: Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése
  • Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005
  • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
  • Megítélt támogatás: 155 000 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Projekt helyszín: Szombathely, Váci Mihály u. 3., Jáki út 35.
  • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 áprilisában fogadta el a város Klímavédelmi és energiai stratégiáját. A stratégiai dokumentum célkitűzései közé tartozik az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése és a megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása.
A fejlesztés illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív program stratégiai céljaihoz, a széndioxid kibocsátás jelentős csökkentésével hozzájárul Szombathely MJV CO2 kibocsátást csökkentő programjához.

A TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005 számú, a „Egészségügyi intézmények korszerűsítése” című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, 2 különböző helyszínen valósul meg (Szombathely, 2759/35, 10304).

A fejlesztésben érintett intézmények:

  • Váci u. orvosi rendelők/ Idősek Klubja (9700 Szombathely, Váci u. 3.)
  • Jáki u. orvosi rendelők (9700 Szombathely, Jáki út 35.)

Váci u. orvosi rendelők és Idősek Klubja

Az orvosi rendelők és idősek klubja egy épületben, egy helyrajzi számon helyezkednek el, elkülönített épületrészben.
Jelenleg 5 felnőtt háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 2 fogászati rendelő és 3 védőnői szolgálat működik a Váci utcai épületben. Az orvosi rendelőkön kívül a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett Idősek Klubja szakmai egység végzi tevékenységét.
Az épület hagyományos magas tetős, téglafalas szerkezetekkel rendelkezik. Energetikai jellemzői messze elmaradnak a jelen kor elvárásaitól. A homlokzati felület és zárófödém szigeteléssel nem rendelkezik. Fűtési rendszere elavult, felújításra szorul. Energetikai megtakarítást a közelmúltban ablakcserével próbálták elősegíteni.

Jáki úti orvosi rendelők

Jelenleg 3 felnőtt háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi rendelő és 3 védőnői szolgálat működik az épületben.
Az épületek energetikai szintén elmaradnak jelen kor elvárásaitól. A homlokzati felületek és a zárófödémek szigeteléssel nem rendelkeznek, a fűtési rendszerek elavultak, felújításra szorulnak.
A tervezett fejlesztés az épület külső lapos tető és padlás lehűlő felületeinek a hőszigetelése illetve a még ki nem cserélt nyílászárok cseréje. A fűtéskorszerűsítés, ahol lehet hőszivattyú alkalmazása termosztatikus radiátorszelep elhelyezése a meglévő radiátorokra. Továbbá napelem elhelyezése az épület és a hőszivattyú villamos fogyasztásának biztosítására.