Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen

TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004

A  projekt főbb adatai:

  • Projekt címe: Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen
  • Projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004
  • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – “Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” (TOP-6.2.1-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
  • Megítélt támogatás: 163 199 011 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Projekt helyszín: Szombathely, Márton Á. u. 58., Bem J. u. 9/C.
  • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

Szombathely MJV Önkormányzata mindig előtérben tartotta az óvodai nevelés kérdését. Az elmúlt évtizedekben a városban egyre gyarapodott az óvodák száma, igazodva az igényekhez, így több kisebb, az adott körzetben elhelyezett óvodai intézmény jött létre.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenleg 18 telephelyen működtet óvodai ellátást.
A pályázati felhívás keretében támogatást nyert projekt a meglévő intézmények átalakítását, felújítását, esetenként torna- illetve fejlesztőszobával történő bővítését, energetikai korszerűsítését teszi lehetővé a fejlesztéssel érintett óvodákban.

Beavatkozási helyszínek:

  • Weöres Sándor Óvoda (9700 Szombathely, Márton Áron u. 58.)
  • Pipitér Óvoda  (9700 Szombathely, Bem J. u. 9/c.)

Weöres Sándor Óvoda

Szombathely legfiatalabb óvodája, amely 1993-ban épült, az Oladi városrészben található. Az óvoda jelenleg három csoporttal üzemel. Homlokzata megfelelő állapotban van, azonban az épület nincs hőszigetelve.
Az épület földszinti részén megépítésre kerül egy tornaszoba, mely a testnevelési foglalkozások lebonyolítására alkalmas, valamint kialakításra kerül egy logopédiai fejlesztő foglalkozások lebonyolítására alkalmas fejlesztőszoba. A meglévő óvoda szerkezetileg kész tetőterében az óvodapedagógusok részére nevelői szoba, öltözői blokk, szociális helyiségek kialakítása tervezett. A fejlesztéssel egyidejűleg megvalósul az előírt  akadálymentesítés is. A főbejárat elé rámpa készül a mozgáskorlátozottak számára. A telek utcafrontján saját területen akadálymentes parkoló létesül.

Pipitér Óvoda

A szombathelyi Pipitér Óvoda a Derkovits lakótelepen helyezkedik el a Bem József utcában és jelenleg hat csoporttal működik. Az épület 1972-ben épült, azóta nagyobb volumenű felújítás az intézményben nem történt.
A fejlesztés során az energiahatékonysági szempontok figyelembe vételével nyílászárók cseréje, valamint a bejárati ajtó cseréje valósul meg a projektarányos akadálymentesítéssel egyidejűleg.