Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata „Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése” című projektje 2016. május 3-án került benyújtásra, a projekt értékelése, bírálata folyamatban van.

TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001

A  projekt főbb adatai:

 • Projekt címe: Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001
 • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” (TOP-6.3.3-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
 • Megítélt támogatás: 800 000 000 Ft
 • Projekt összköltsége: 800 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Projekt helyszín: Szombathely, Stromfeld lakótelep – Joskar-Ola lakótelep – Nárai út
  – Kámon-Herény II. ütem – Olad falu – Szatmár utca – Mérleg utca – Rumi út
 • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának belterületi csapadékvíz elvezetési,- gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező közigazgatási feladatai mellett kiemelt figyelmet fordít a város fejlesztésére. A települési beruházások (infrastruktúra, szociális projektek stb.) nagymértékben hozzájárulnak az itt élő lakosság életminőségének javulásához.  Szombathely hosszú távú fejlesztési tervei között szerepel az infrastruktúra-fejlesztés, amelynek része a belterületi úthálózat felújítása, a várost teljesen lefedő kerékpárút-hálózat kialakítása, meglévő aszfalt burkolatú utak javítása, komplex és teljes körű belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, az ipari park bővítése, de a belváros rekonstrukciójának folytatása is. A reklám- és marketing-tevékenységnek köszönhetően a rendezvények elősegítik a város hírnevének öregbítését, befektetők betelepülését (munkahelyteremtés), illetve a környező településekkel való együttműködés fejlődését. Jelen projekt, mint a belterületi csapadék és belvíz elvezetés megoldása, megvalósulása javítja a város infrastruktúráját, illeszkedik a településfejlesztési konstrukcióba, s hozzájárul az élhető vidéki életminőséghez.

A beruházás célja, a városrészeket behálózó csatornák rendezésével, a belterületi csapadékvíz-gyűjtő és elvezető árokrendszer felújításával, hogy a településre hulló és a belterületre jutó csapadék károkozás nélkül kerüljön levezetésre a befogadókba. A tervezett beruházással az eddigi elöntések, vízkárok, továbbá a lefolyástalan területek megszüntetése és biztonságos leürítése a cél.

Beavatkozási helyszínek:

 • Stromfeld lakótelep
 • Joskar-Ola lakótelep
 • Nárai út
 • Kámon-Herény II. ütem
 • Olad falu
 • Szatmár utca
 • Mérleg utca
 • Rumi út

 A fejlesztéssel érintett a bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza 6.607 m.