TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001 – Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen

A  projekt főbb adatai:

  • Projekt címe: Fenntartható városfejlesztés Szombathelyen

  • Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.3.1-21-VS1-2022-00001

  • (Fő)Kedvezményezett neve (Konzorciumvezető): Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

  • Konzorciumi tag: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

  • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében valósul meg.

  • Megítélt támogatás: 50.000.000 Ft

  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Projekt helyszín: Szombathely

  • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

A 2021-2027 Európai Uniós ciklus programdokumentumainak tervezetei értelmében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásai finanszírozzák a megyei jogú városok fejlesztéseit is.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében cél a megyei területfejlesztési koncepciók és területfejlesztési programok alapján kiválasztott városi jogállású településeken, várostérségekben a fenntartható városfejlesztési intézkedések támogatása. Az intézkedés a megyei integrált területi program keretében, azokhoz kapcsolódva valósul meg, a támogatott városfejlesztési stratégiák kiválasztása az ITP-t elkészítő Vas megyei önkormányzat bevonásával történt.

A TOP Pluszhoz illeszkedő tartalommal elkészített Fenntartható Városfejlesztési Stratégiával pályázott városunk a TOP Plusz 1-3. prioritásain elérhető forráskeretre. A stratégia Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részéről elfogadásra került, így a város jogosulttá vált a stratégiában tervezett és a TOP Pluszhoz illeszkedő fejlesztései és projektjei megvalósítására a Vas Megyei Önkormányzat ITP-ben nevesített forráskeret összegéig.

A projekt keretében sor kerül többek között a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és a Városfejlesztési programterv elkészítésére és véglegesítésére, a városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer kialakítására, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérésre, a városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzésekre, felmérésekre, digitális akcióterv kidolgozására, a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv felülvizsgálatára.

A projekt előkészítő feladatai megvalósultak, így a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, mint Támogató és a nevében eljáró Magyar Államkincstár Vas Vármegyei Igazgatósága a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát és a Városfejlesztési Programtervet jóváhagyta és hozzájárult a projektfejlesztés lezárásához.