Műszaki ellenőrzés referencia

 • „Új Városliget építése Szombathelyen” című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése
 • „Szombathelyi Agora Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” projekthez kapcsolódó műszaki elenőrzés
 • Szombathely, Széll Kálmán u. 51. tömbbelső felújítás kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése
 • Szombathely, Kámon-Herény városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése
 • Szombathely, Teleki B. u. – Stromfeld u. – 11-es Huszár út által körülhatárolt terület csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkáinak műszaki ellenőrzése
 • Szombathely, 2014. évi útfelújítási programjához kapcsolódó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése (11-es Huszár út 182-184. sz. előtti buszöböl, 11-es Huszár u. K-i oldal: betonlapos járda, csapadékvíz elvezetés, Aréna u. felújítás, Mikes K. u. 3. parkoló és csapadékvíz elvezetés, Saághy István u. részleges felújítása, Szent István király u.  járdaépítés, Vépi u. új közvilágítás, Bem J. u. 9-19. járdafelújítása, Zeneiskola mögötti parkoló építése, Thököly u. 13-15. burkolat felújítás, Gábor Á. u.  járdafelújítás, Deák F. u. járdafelújítás, Vak B. u. közúti híd felújítása)
 • Szombathely, Badacsony u. – Fátra u.  vízvezeték rekonstrukció utáni közterület helyreállítási kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése
 • Szombathely, Ernuszt K. u. 1. sz. alatti kastély részleges homlokzati felújítási munka műszaki ellenőrzése
 • Szombathely, Győzelem u. 16a. sz. alatti Játéksziget Óvoda átalakítási és bővítési építési kiviteli munkáinak műszaki ellenőrzése
 • Szombathely, Kisfaludy S. u. 4. tömbbelső út-parkoló építésének műszaki ellenőrzése

Egyéb referencia

Tanulmányok

 • Új egészségügyi központ kialakítása – megvalósíthatósági tanulmány
 • Integrált Városfejlesztési Stratégia III. akcióterületi terv
 • Integrált Területfejlesztési Stratégiát megalapozó operatív fejlesztési terv

Tervezés / Tervezői művezetés

 • Illés Akadémia épület bővítése, felújítása (9700 Szombathely, Ernuszt K. u. 1.) engedélyezési tervdokumentáció és építési kiviteli tervdokumentáció készítése
 • IVS III. projekthez kapcsolódó tervezői feladatok ellátása, tervezői művezetés (Mesevár Óvoda, Emlékmű alatti parkoló, Csónakázó tó és környéke, Új gyaloghíd)
 • Csónakkikötő és fedet rendezvényhelyszín építési engedélyezési és kiviteli terv készítése