Szociális városrehabilitáció II. ütem

TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001

A  Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban támogatást nyert projekt főbb adatai:

 • Projekt címe: Szociális városrehabilitáció II. ütem
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001
 • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Megítélt támogatás: 455 000 000 Ft
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Projekt helyszín: Szombathely MJV belvárosa, Óperint városrész
 • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

 small2

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

Az Óperint városrészen és környékén kijelölt akcióterület Szombathely társadalmi-fizikai-gazdasági szempontból leszakadással fenyegetett településrésze, melynek fizikai-, infrastrukturális állapota a város többi területéhez viszonyítva leromlott és tovább fejlesztendő. A területi szinten összehangolt, tudatos és integrált szemléletű fejlesztés szükségessége az akcióterületre, valamint a település egészére egyaránt vonatkozik. Ezen szempontrendszer figyelembe vétele mellett az akcióterület vonatkozásában általános célkitűzésként fogalmazható meg a terület integrált infrastrukturális-, fizikai és társadalmi és szociális megújítása.
Szombathely MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Szombathelyi Evangélikus Egyházközséggel, és a Szent Quirin Szalézi Plébániával konzorciumot alkotva a TOP-6.7.1-15 számú, „Szociális városrehabilitáció II. ütem” című projekt keretében az alábbi tevékenységeket kívánja megvalósítani:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

 • Lakófunkciót erősítő tevékenység: szociális bérlakások felújítása, komfortosítása, energiahatékonyság javítással egybekötve. Fejlesztési helyszínek: Szabadságharcos u 4., Óperint u 15., 17., Körmendi út 5.
 • Alsóhegyi út – Nagyvárad u. – Brenner T. krt.(Tóth István park) közpark, játszótér bővítése, fejlesztése: A meglévő közpark területén játszótér kialakítása a mai kor igényeinek megfelelően.
 • Szalézi tér sétányának felújítása, a Jáki út – Jászi Oszkár utca által határolt köztér zöldfelületének megújítása: Zöldfelület fejlesztésének célja egy kulturált pihenőpark kialakítása, benne gyepesítés, növénycsoportok kialakítása és növények telepítése, sétányok felújítása.
 • Buszöböl/leállósáv kialakítása – Brenner Tóbiás körút, Brenner János Általános Iskola és Gimnázium előtt: célja az iskolakezdés előtt és után a Brenner iskolából vidéki gyerekeket a buszpályaudvarra szállító iskolabusz valamint gyermekeket szállító személyautók részére biztonságos megállóhely kialakítása. Jelenleg a körúton áthaladó nagy forgalom miatt balesetveszélyes helyzetek adódnak.
 • Szigligeti Ede utca, Táncsics M. u. – Brenner Tóbiás krt. közötti szakaszának teljes felújítása: A Szigligeti Ede utca burkolata elöregedett, a csapadékvíz elvezetés nem megfelelő. A felújítandó rész a Brenner krt. és a Táncsics M. u. közötti mintegy 300 fm-es szakasz.
 • Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása: A Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület és SZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata által közösen használt önkormányzati tulajdonú társasházban közösségi tér kialakítása.. A HÁROFIT Egyesület széleskörű társadalmi tevékenysége folyamatosan bővül, melyhez azonban jelenleg szűkösen áll rendelkezésre terület.

Szombathelyi Evangélikus Egyházközség

A Körmendi u. 2. sz. alatt található Kápolna épületének közösségi célú felújítása: A kápolna épülete korábban is közösségi térként működött, de jelenleg felújításra szorul. A projekt keretében történő fejlesztés eredményeként megújuló közösségi tér, hosszú távon szolgálja a projekt céljait és eredményeit, teret biztosítva a szegregáció csökkentését szolgáló programok megrendezésének, elősegítve a városrész fejlődését, integrációját.

Szent Quirin Szalézi Plébánia

Cél a Szalézi templom lépcsőjének felújítása, akadálymentesítése. Jelentős és időszerű problémává vált, hogy a szűkebb és tágabb környezetben élő lakosság körében kedvelt templom a mozgásukban korlátozottak, tolókocsival közlekedők, illetve idősebb emberek számára nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthető.
A felújítás lehetőséget biztosít arra, hogy a templom épületegyüttesében lévő közösségi terek minden látogató számára biztonságosan elérhetővé váljanak. Ezen túlmenően templomlépcső maga is, mint közösségi tér alkalmasint dekoratív, a szociális média által is rögzített elemként jelenik meg.