Interreg Szlovénia-Magyarország – projekt előkészítése

Helyi önkormányzatok kompetencia növelése a szociális hálózatok kezelésében

Konzorciumi partnerek:

  • Občina Ruše – Szlovénia

  • Energetska agencija za Podravje – zavod za trajnostno rabo energije – Szlovénia

  • Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica – Szlovénia
  • Zalakaros Város Önkormányzata
  • Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Projekt megvalósításának
összege:

0EUR

A projekt rövid összefoglalása

A környezetvédelem, az energia hatékony felhasználása (EHF) és fenntartható fejlődés terén az állam és az EU – tekintet nélkül nagyságukra és fejlettségükre – egyre több feladatot és hatáskört ró az önkormányzatokra. Szlovénia és Magyarország programterülete periferikus fekvése és történelmi adottságai miatt a kevésbé fejlett régiók közé tartozik, amelyet negatív demográfiai trendek jellemzik.

A kisebb önkormányzatok és egyéb közintézmények alkalmazottai zömében a közép és idősebb generációhoz tartoznak, hiszen egyrészről a közszektorban a foglalkoztatás korlátozott, másrészről pedig szűkítik a közalkalmazottak kompetencia fejlesztésére szánt költségvetési összegeket. A közalkalmazottak gyakran találják magukat olyan helyzetben, amikor az új feladatoknak a meglevő ismeretekkel és működési paradigmákkal már nem tudnak olyan mértékben és minőségben megfelelni, amely lehetővé tenné a hatékony reagálást a környezet változásaira és követelményeire.

A közösségi hálózatok, lakossággal történő kommunikálás és korszerű IKT terén az új ismeretek lényegesen hozzájárulhatnak a közszolgáltatások minőségének javításához, a közigazgatás hozzájárulása lehet a társadalom »zöld és élhetőbb régió« átalakulása felé. A közalkalmazottak a közös képzések és a határ mindkét oldalán levő kisebb önkormányzatok együttműködése keretében fejlesztik kompetenciájukat azzal a céllal, hogy minden szinten kreatív megközelítés alakuljon ki az önkormányzatok együttműködésében. A civil szervezetek és helyi közösségek keretében a fiatalok bekapcsolódnának a régió által nyújtott turizmussal, az energia és MEF hatékony felhasználásával kapcsolatos, határon átnyúló képzési és ismeretszerző folyamatokba.

A környezettel (energia, hulladék, levegő, víz) kapcsolatban a szlovén és magyar partnerek eltérő tapasztalatokkal rendelkeznek. Ezekről közös tevékenységek keretében hatékony ötlet és tapasztalatcserét folytathatnak, kiegészíthetik és fejleszthetik tapasztalataikat.

Támogatási intenzitás: 100 %

A projekt megvalósítás időtartama: 2017.01.01-2018.12.31.