AGORA központ energetikai korszerűsítés

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az „AGORA központ energetikai korszerűsítés” című projekt megvalósítására támogatást nyert.

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002

A  projekt főbb adatai:

  • Projekt címe: AGORA központ energetikai korszerűsítés
  • Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002
  • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
  • Megítélt támogatás: 294.058.000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Projekt helyszín: Szombathely, Március 15 tér 5.
  • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 áprilisában fogadta el a város Klímavédelmi és energiai stratégiáját. A stratégiai dokumentum célkitűzései közé tartozik az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkentése és a megújuló energiaforrások széleskörű alkalmazása.
A projekt keretében a szombathelyi AGORA Központ energiahatékonyságát célzó felújítása, fejlesztése, valamint az intézmény energiahasználatának és energiagazdálkodásának hatékonyabb, racionálisabb elősegítése a cél.
A fejlesztés illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési Operatív program stratégiai céljaihoz, a széndioxid kibocsátás jelentős csökkentésével hozzájárul Szombathely MJV CO2 kibocsátást csökkentő programjához.

Az AGORA Központ (irodaház) azonos helyrajzi számon szerepel az AGORA – Művelődési és Sportház épületével, amely EU-s pályázat keretében felújításra került TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 pályázati azonosító számon. 
A korábbi felújítás nem érintette az AGORA Központot (irodaházat), ami kiszolgáló helyiségeivel (öltözők, WC-k), munkatársi irodák, raktárak, kapcsolódik az AGORA közművelődési-kulturális feladatellátó tevékenységéhez. Az épület műszaki állapota, használhatósága erősen leromlott, felújítást igényel.

A felújítás keretében nyílászáró csere, tető- és homlokzati hőszigetelés, valamint teljes gépészeti felújítás valósul meg, fotovillamos rendszer kialakításával az épület saját villamos-energia igénye kielégítése céljából.
A tervezett fejlesztés eredményeként csökken az épület éves primerenergia-fogyasztása, primer energia felhasználása, valamint az üvegházhatású gázok becsült éves mennyisége. A napelemek telepítésével megújulóenergia-termelés valósul meg.

Fejlesztéssel érintett alapterület 1538,1m2.