TOP-7.1.1-16-2017-00101

A  projekt főbb adatai:

  • Projekt címe: „Savaria Jövőjéért” közösségfejlesztés
  • Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-2017-00101
  • (Fő)Kedvezményezett neve: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.
  • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” (TOP-7.1.1-16) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
  • Megítélt támogatás: 99 000 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • Projekt helyszín: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B. I/1.
  • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság
  • Támogató szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

A projekt keretében elkészült Szombathely városának Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája (a továbbiakban: HKFS) a Terület- és Településfejlesztési Program a TOP-7.1.1-16 kódszámú, „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívás iránymutatásai szerint, valamint a tervezés során lebonyolított széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetés eredményeinek figyelembevételével. A stratégiában megfogalmazott, közösségvezérelt helyi fejlesztések megvalósítása érdekében létrehozott Savaria Jövőjéért Helyi Akciócsoport összetételében megfelelően reprezentálja a helyi társadalom sokféleségét és ebből kifolyólag alkalmas a fejlesztési források megfelelő koordinációjára. A stratégia által lefedett akcióterület megegyezik Szombathely városának közigazgatási területével, a HKFS által közvetlenül érintett lakosság száma 77 566 fő a KSH 2014. évre vonatkozó helységnévkönyve alapján.

A közösségvezérelt helyi fejlesztések intézkedései, beavatkozási területei:

– Városhasználat (V): a kihasználatlan, részben nem megfelelő állapotú közterületek, közösségi terek közösségi célú megújítása, újra-birtokbavétele: Külső terek, közösségi terek fenntartható, közösségi célú hasznosítása és újrahasznosítása; Egészségtudatos és tömegsport-célú fejlesztések és tudatformálás

– Tudás-kultúra (T): A város kulturális értékeinek – örökség, művészeti és tudományos potenciál – vonzó, piacképes, 21. századi felmutatásának elősegítése: Helyi kulturális értékekre alapozó és a helyi identitást erősítő közösségi alapú események, vonzerőfejlesztés; Digitális készség-, közösség- és helyi közcélú szolgáltatásfejlesztés;Kreatív város, innovatív közösség

– Közösségépítés (K), „A Segítés Városa”: szociális fejlesztés, a város közösségi kirekesztődés szempontjából legveszélyeztetettebb rétegeinek felemelése: Ifjúság közösségi mobilizálása, helyi identitásának erősítése; Hátrányos helyzetű emberek elszigetelődésének megakadályozása, közösségi bevonása, képzése