Városháza épületének felújítása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata „Városháza épületének felújítása” című projektje 2016. június 30-án került benyújtásra, a projekt értékelése, bírálata folyamatban van.

TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00001

A  projekt főbb adatai:

 • Projekt címe: Városháza épületének felújítása
 • Projekt azonosító száma: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00001
 • (Fő)Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
 • Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program – „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” (TOP-6.5.1-15) tárgyú felhívás keretében valósul meg.
 • Megítélt támogatás: 532 877 797 Ft
 • Projekt összköltsége: 532 877 797 Ft
 • Támogatás mértéke: 100 %
 • Projekt helyszín: Szombathely, Kossuth L. utca 1-3.

 • A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Vas Megyei Igazgatóság

Projekt megvalósításának
összege:

0Ft

A projekt rövid összefoglalása

A projekt célja az önkormányzati intézmény hatékonyabb energiafelhasználásának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése.

A Városháza fűtött alapterülete: 5994,0 m2, a fűtött térfogat: 21015,00 m3, az épületet határoló lehűlő felületek nagysága: 6690,0 m2.

Az érvényben lévő 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletnek megfelelően elvégzett energetikai számítások szerint a Városháza energetikai minőség szerinti besorolása jelenleg „F”, átlagos. Az energiafelhasználás racionalizálása, a takarékosság és a komfortérzet javítása érdekében szükséges az épületszerkezetek energetikai korszerűsítése.

A projekt keretében vállalt indikátorok:

 • Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia fogyasztásának csökkenése 533374,35 kWh/év
 • Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés 0,0043 PJ/év
 • Megújuló energiaforrások: A megújuló energiatermelés további kapacitása 0,02 MW
 • Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 246,48 CO2 egyenérték (t)